Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

 • Data aktu prawnego: 1995-10-13
 • Data wejścia w życie aktu: 1996-02-17
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 30
 • Dz.U. 2005 r. Nr 61 poz. 548 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
 • Dz.U. 2005 r. Nr 48 poz. 459 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
 • Dz.U. 2005 r. Nr 45 poz. 433 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 32 poz. 283 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa
 • Dz.U. 2005 r. Nr 32 poz. 282 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej wzwiązku zwykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą w zakresie łowiectwa
 • Dz.U. 2005 r. Nr 27 poz. 231 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. wsprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny iich części
 • Dz.U. 2005 r. Nr 27 poz. 230 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. wsprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody
 • Dz.U. 2002 r. Nr 219 poz. 1842 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania
 • Dz.U. 2002 r. Nr 210 poz. 1791 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich wkosztach ochrony lasu przed zwierzyną
 • Dz.U. 1997 r. Nr 73 poz. 460 -  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień