Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 1747

Data ogłoszenia: 2020-10-08

Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19

 • Data aktu prawnego: 2020-10-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-10-09

  z wyjątkiem:
  1) art. 17 pkt 15 w zakresie art. 31zy13 ust. 1, który wszedł w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 31 marca 2020 r.;
  2) art. 17 pkt 15 w zakresie art. 31zy13 ust. 2, który wszedł w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 24 czerwca 2020 r.;
  3) art. 17 pkt 15 w zakresie art. 31zy13 ust. 3, który wszedł w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 26 sierpnia 2020 r.;
  4) art. 17 pkt 6, który wszedł w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 1 września 2020 r.;
  5) art. 14 i art. 17 pkt 14, które weszły w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 1 października 2020 r.;
  6) art. 1 pkt 3, art. 6 oraz art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
  7) art. 1 pkt 1 oraz art. 13 pkt 1, 3–5 i 7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 510 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (art. 6 i art. 13 pkt 4)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 203 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (art. 7)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 398 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (art. 10)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 55 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (art. 12)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1123 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (art. 13)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1180 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (art. 14)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1820 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (art. 16)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1924 Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (art. 15)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 72 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 1 i art. 13 pkt 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 106 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 122 Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 292 Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 326 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (art. 9)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 374 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 17)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 567 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 19)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 18)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 722 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 8 i art. 13 pkt 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 998 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1430 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (art. 11)

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2422 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień