Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

 • Data aktu prawnego: 2020-10-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-11-26
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 357 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 36)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 702 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 35)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1398 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 34)
  Liczba aktów wykonawczych: 15
 • M.P. 2023 r. poz. 1273 -  Uchwała nr 215 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej oraz Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej”
 • M.P. 2023 r. poz. 1268 -  Uchwała nr 214 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie”
 • M.P. 2023 r. poz. 1259 -  Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa jakości i dostępności usług pediatrycznych w ramach tworzonego Centrum Leczenia Dzieci Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”
 • M.P. 2023 r. poz. 1257 -  Uchwała nr 211 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Wzmocnienie infrastruktury do realizacji świadczeń pediatrycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
 • M.P. 2023 r. poz. 1253 -  Uchwała nr 212 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa poradni Ambulatoryjnej Opieki Szpitalnej oraz modernizacja i doposażenie infrastruktury Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku”
 • M.P. 2023 r. poz. 1237 -  Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową klinicznego szpitala pediatrycznego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”
 • M.P. 2023 r. poz. 1204 -  Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 9 października 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”
 • M.P. 2023 r. poz. 807 -  Uchwała nr 123 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Centrum Medycyny Pediatrycznej”
 • M.P. 2023 r. poz. 773 -  Uchwała nr 122 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”
 • M.P. 2023 r. poz. 772 -  Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” ”
 • M.P. 2023 r. poz. 769 -  Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu”
 • M.P. 2023 r. poz. 767 -  Uchwała nr 120 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Pediatria PLUS – dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatrycznej i psychiatrycznej – Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”
 • M.P. 2023 r. poz. 766 -  Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka”
 • M.P. 2023 r. poz. 764 -  Uchwała nr 121 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie kompleksu Intensywnej Terapii w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”
 • M.P. 2022 r. poz. 908 -  Uchwała nr 173 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”
 • Brak niezrealizowanych upoważnień