Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

 • Data aktu prawnego: 2001-05-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 14
 • Dz.U. 2015 r. poz. 278 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling
 • M.P. 2014 r. poz. 711 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2015
 • Dz.U. 2007 r. Nr 109 poz. 752 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
 • M.P. 2013 r. poz. 775 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2013 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2014
 • M.P. 2009 r. Nr 62 poz. 828 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2010
 • M.P. 2010 r. Nr 66 poz. 850 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2010 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2011
 • Dz.U. 2001 r. Nr 131 poz. 1475 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2001 r. wsprawie szczegółowych warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący wkraju oleje smarowe zudziałem wytworzonych wkraju olejów bazowych pochodzących zregeneracji, wcelu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1598 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu
 • Dz.U. 2010 r. Nr 259 poz. 1774 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych
 • Dz.U. 2006 r. Nr 247 poz. 1816 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1968 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2485 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2679 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2686 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 14 ust.4

  Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów, o których mowa w ust. 1

   

   

  [Szczegóły]