Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

 • Data aktu prawnego: 2002-07-03
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-11-17

  z wyjątkiem art. 226 ust. 3 i art. 228 ust. 1, które weszły w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 293
 • Dz.U. 2003 r. Nr 176 poz. 1718 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej
 • Dz.U. 2003 r. Nr 168 poz. 1640 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego
 • Dz.U. 2003 r. Nr 168 poz. 1637 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze
 • Dz.U. 2003 r. Nr 156 poz. 1524 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców
 • Dz.U. 2003 r. Nr 139 poz. 1332 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania zakładów opieki zdrowotnej na listę centrów medycyny lotniczej oraz skreślania z niej
 • Dz.U. 2003 r. Nr 139 poz. 1331 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. wsprawie trybu wpisywania lekarzy na listę lekarzy orzeczników oraz skreślania z niej
 • Dz.U. 2003 r. Nr 130 poz. 1193 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 130 poz. 1192 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne wotoczeniu lotniska
 • Dz.U. 2003 r. Nr 99 poz. 910 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2003 r. wsprawie określenia lotnisk międzynarodowych
 • M.P. 2003 r. Nr 35 poz. 488 -  Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego
 • Dz.U. 2002 r. Nr 219 poz. 1840 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego
 • Dz.U. 2002 r. Nr 205 poz. 1739 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego
 • M.P. 2002 r. Nr 55 poz. 754 -  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 136 z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 13
 • art. 128b ust.4 pkt 1

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1

  [Szczegóły]
 • art. 128b ust.4 pkt 2

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

  2) warunki zatwierdzenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 1034/2011/UE, oraz zatwierdzenia planowanych zmian, o których mowa w art. 9 ust. 2 tego rozporządzenia

   

  [Szczegóły]
 • art. 128b ust.4 pkt 3

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

  3) warunki zatwierdzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 1034/2011/UE

  [Szczegóły]