Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

 • Data aktu prawnego: 2002-07-03
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-11-17

  z wyjątkiem art. 226 ust. 3 i art. 228 ust. 1, które weszły w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 293
 • Dz.U. 2023 r. poz. 167 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji
 • Dz.U. 2023 r. poz. 25 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2787 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2023 r.
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1939 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1906 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1785 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1126 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk
 • Dz.U. 2022 r. poz. 942 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2022 r. poz. 894 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2022 r. poz. 786 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 478 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2022 r. poz. 453 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych
 • M.P. 2022 r. poz. 230 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2022 r.
 • Dz.U. 2022 r. poz. 43 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2022 r.
 • Dz.U. 2022 r. poz. 39 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2410 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2300 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2176 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1894 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1756 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 13
 • art. 128b ust.4 pkt 1

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1

  [Szczegóły]
 • art. 128b ust.4 pkt 2

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

  2) warunki zatwierdzenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 1034/2011/UE, oraz zatwierdzenia planowanych zmian, o których mowa w art. 9 ust. 2 tego rozporządzenia

   

  [Szczegóły]
 • art. 128b ust.4 pkt 3

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

  3) warunki zatwierdzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 1034/2011/UE

  [Szczegóły]