Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

 • Data aktu prawnego: 2002-07-03
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-11-17

  z wyjątkiem art. 226 ust. 3 i art. 228 ust. 1, które weszły w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 293
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1713 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1678 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1640 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1526 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1230 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1106 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1083 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1069 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2021 r. poz. 962 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2021 r. poz. 878 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie służby informacji lotniczej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 730 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie konsultacji w celu wprowadzenia ograniczeń operacyjnych w porcie lotniczym
 • Dz.U. 2021 r. poz. 596 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych, znaków i napisów umieszczanych na statkach powietrznych oraz wykazu znaków rozpoznawczych wykorzystywanych do lotów przez statki powietrzne niewpisane do rejestru cywilnych statków powietrznych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 264 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym
 • M.P. 2021 r. poz. 180 -  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2021 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 130 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane
 • Dz.U. 2021 r. poz. 40 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2021 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 25 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2021 r. poz. 17 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2189 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2171 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie procedury konkursowej podziału ograniczonych praw przewozowych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 13
 • art. 128b ust.4 pkt 1

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1

  [Szczegóły]
 • art. 128b ust.4 pkt 2

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

  2) warunki zatwierdzenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 1034/2011/UE, oraz zatwierdzenia planowanych zmian, o których mowa w art. 9 ust. 2 tego rozporządzenia

   

  [Szczegóły]
 • art. 128b ust.4 pkt 3

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

  3) warunki zatwierdzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 1034/2011/UE

  [Szczegóły]