Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

 • Data aktu prawnego: 2002-07-03
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-11-17

  z wyjątkiem art. 226 ust. 3 i art. 228 ust. 1, które weszły w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 293
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1305 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1295 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1242 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1168 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1160 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1124 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1103 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1050 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1038 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot dla obcego statku powietrznego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1005 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 909 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 881 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 826 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 757 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR
 • Dz.U. 2020 r. poz. 734 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 714 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące
 • Dz.U. 2020 r. poz. 644 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 521 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 436 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 260 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 13
 • art. 128b ust.4 pkt 1

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1

  [Szczegóły]
 • art. 128b ust.4 pkt 2

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

  2) warunki zatwierdzenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 1034/2011/UE, oraz zatwierdzenia planowanych zmian, o których mowa w art. 9 ust. 2 tego rozporządzenia

   

  [Szczegóły]
 • art. 128b ust.4 pkt 3

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

  3) warunki zatwierdzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 1034/2011/UE

  [Szczegóły]