Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 2023

Data ogłoszenia: 2020-11-16

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2020-10-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-12-01

  z wyjątkiem art. 6, który wszedł w życie z dniem 17 listopada 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2012 r. poz. 769 Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 7)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 293 Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (art. 4)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1666 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 35 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1409 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1546 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1648 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (art. 6)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień