Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

 • Data aktu prawnego: 1989-05-17
 • Data wejścia w życie aktu: 1989-07-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 78
 • Dz.U. 2003 r. Nr 104 poz. 972 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1034 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • M.P. 2022 r. poz. 1038 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • M.P. 2018 r. poz. 1053 -  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Dz.U. 2001 r. Nr 101 poz. 1090 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. wsprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych iprzedsiębiorców wzakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji ikartografii
 • M.P. 2023 r. poz. 1136 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1183 -  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1246 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1247 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1304 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1316 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1321 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1322 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji
 • Dz.U. 2011 r. Nr 222 poz. 1328 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1341 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1357 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 141 poz. 1368 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. wsprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1368 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1373 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1374 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
 • Brak niezrealizowanych upoważnień