Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 • Data aktu prawnego: 2009-11-19
 • Data wejścia w życie aktu: 2010-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 95, w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 6,
  2) art. 102, art. 106 pkt 1 i pkt 4 lit. a, art. 111 oraz art. 116 pkt 4
  – które weszły w życie z dniem 2 stycznia 2016 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 61
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1212 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia spraw związanych z Rejestrem domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą
 • Dz.U. 2022 r. poz. 718 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie sprawozdawczości podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2319 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1506 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wymagań dotyczących planowania lokalizacji salonów gier na automatach na terenie gminy
 • Dz.U. 2021 r. poz. 16 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 273 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2314 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2312 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ewidencji automatów do gier
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1638 -  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 20 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 17 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2149 -  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 632 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2029 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1833 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie audiowizyjnego systemu kontroli gier
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1808 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1801 -  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1770 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1723 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1441 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej, któremu podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach udostępnia system rejestrujący
 • Brak niezrealizowanych upoważnień