Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 2112

Data ogłoszenia: 2020-11-28

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

 • Data aktu prawnego: 2020-10-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-11-29

  z wyjątkiem:
  1) art. 3–5, art. 7 pkt 2, art. 11, art. 13, art. 17, art. 19 i art. 20 pkt 2 w zakresie art. 4g i pkt 5, które weszły w życie z dnia 29 listopada 2020 r. z mocą od dnia 5 września 2020 r.;
  2) art. 9 w zakresie art. 96 § 1be, który wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2020 r.;
  3) art. 14 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 59 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 2)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 821 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (art. 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 965 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (art. 16)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1795 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (art. 7)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 295 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 18)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 305 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 360 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 384 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (art. 19)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 514 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 6)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 729 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 9)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 848 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (art. 17)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 860 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 11)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 870 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 8)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 882 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 14)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 944 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 10)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1123 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1221 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (art. 13)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1291 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (art. 21)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1398 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 12)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1842 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 20)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1845 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 15)
 • Dz.U. 2021 r. poz. 159 - (art. 24) Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2113 - (art. 1) Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień