Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 2127

Data ogłoszenia: 2020-12-01

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2020-10-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-01-01
 • Data uchylenia:

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 15 w zakresie:
  a) art. 27a, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 1 (18 września 2023 r. - Dz. U. 2023 r. poz. 831 i 1451),
  b) art. 27b i art. 27c, które wchodzą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 2 (18 września 2023 r. - Dz. U. 2023 r. poz. 832 i 1452),
  c) art. 27d, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 3 (18 września 2023 r. - Dz. U. 2023 r. poz. 829 i 1453),
  d) art. 27e, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 4 (18 września 2023 r. - Dz. U. 2023 r. poz. 830 i 1454),
  e) art. 27f, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 5 (18 września 2023 r. - Dz. U. 2023 r. poz. 828 i 1455),
  f) art. 27g ust. 2 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 6 (1 lipca 2021 r. - Dz. U. 2021 r. poz. 583);
  2) art. 2, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 1 (18 września 2023 r. - Dz. U. 2023 r. poz. 831 i 1451);
  3) art. 4, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 7 (18 rześnia 2023 r. - Dz. U. 2023 r. poz. 833 i 1441);
  4) art. 10, który wszedł w życie z dniem 2 grudnia 2020 r.;
  5) art. 16, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 1 (18 września 2023 r. - Dz. U. 2023 r. poz. 831 i 1451);
  6) art. 20, który wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1654 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 10)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 51 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (art. 11)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 22 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 122 Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 264 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (art. 8)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 995 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1100 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (art. 9)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1219 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 7)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1333 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1426 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1465 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 6)

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 7
 • Dz.U. 2023 r. poz. 833 -  Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy – Prawo budowlane
 • Dz.U. 2023 r. poz. 832 -  Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków
 • Dz.U. 2023 r. poz. 831 -  Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków
 • Dz.U. 2023 r. poz. 830 -  Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27e ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
 • Dz.U. 2023 r. poz. 829 -  Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27d ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
 • Dz.U. 2023 r. poz. 828 -  Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27f ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
 • Dz.U. 2021 r. poz. 583 -  Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków
 • Brak niezrealizowanych upoważnień