Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach

 • Data aktu prawnego: 2001-05-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2003-01-01

  z wyjątkiem przepisów art. 9 pkt 8, art. 16 pkt 10, art. 24 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 1 pkt 5 i art. 31, które weszły w życie z dniem 7 lipca 2003 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 60
 • Dz.U. 2003 r. Nr 31 poz. 257 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. wsprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar
 • Dz.U. 2005 r. Nr 15 poz. 126 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki iPracy z dnia 12 stycznia 2005 r. wsprawie tworzenia punktów legalizacyjnych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 33 poz. 295 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym — tachografów samochodowych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 37 poz. 328 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki iPracy z dnia 15 lutego 2005 r. wsprawie jednolitości miar idokładności pomiarów związanych zobronnością ibezpieczeństwem państwa
 • Dz.U. 2005 r. Nr 69 poz. 615 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2006 r. Nr 106 poz. 716 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody
 • Dz.U. 2006 r. Nr 225 poz. 1638 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar
 • Dz.U. 2007 r. Nr 92 poz. 615 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 101 poz. 678 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać odważniki, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 101 poz. 679 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać manometry do opon pojazdów mechanicznych, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 105 poz. 717 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 144 poz. 1007 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać areometry szklane, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 188 poz. 1345 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 209 poz. 1513 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 241 poz. 1765 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 241 poz. 1766 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 250 poz. 1872 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru długości, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2008 r. Nr 21 poz. 125 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2008 r. Nr 2 poz. 2 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2008 r. Nr 2 poz. 3 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przymiary, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień