Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 2255

Data ogłoszenia: 2020-12-15

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2020-12-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-12-16

  1) z wyjątkiem:
  a) art. 1 pkt 6 i 22, które wchodzą w życie z dniem 19 grudnia 2020 r.,
  b) art. 1 pkt 14, pkt 30 lit. a w zakresie zmienianego art. 31zo ust. 9, oraz lit. b, pkt 31–33 i art. 2, które wchodzą w życie z dniem 30 grudnia 2020 r.;
  2) z wyjątkiem art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15zs3, który wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2021 r.;

  3) z tym, że:
  a) art. 1 pkt 3 lit. a z mocą od dnia 24 czerwca 2020 r.,
  b) art. 1 pkt 3 lit. b oraz pkt 19 i 20 z mocą od dnia 31 marca 2020 r.,
  c) art. 1 pkt 26 z mocą od dnia 8 marca 2020 r.,
  d) art. 8 w zakresie dodawanego art. 58 ust. 2 z mocą od dnia 24 czerwca 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 667 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (art. 3)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (art. 6)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 7)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 875 Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 8)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1252 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1426 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1842 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2011 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (art. 5)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień