Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 2275

Data ogłoszenia: 2020-12-17

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2020-11-27
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1528 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (art. 1 i art. 4)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2019 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (art. 2)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2020 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 711 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1842 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 5)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień