Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 2338

Data ogłoszenia: 2020-12-23

Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2020-11-19
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-12-31
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1123 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 470 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1219 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1430 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1463 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1842 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 6)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień