Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 2361

Data ogłoszenia: 2020-12-28

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2020-12-17
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-12-31
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1403 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (art. 3)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1579 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 797 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1439 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1842 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 5)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień