Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 2369

Data ogłoszenia: 2020-12-28

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2020-12-10
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 8 w zakresie art. 8b ust. 2, pkt 9, 18, 19, 22–30, 32–35, 40–47, pkt 48 w zakresie art. 59, art. 60 ust. 2 i 3 oraz art. 61, pkt 49, 50, pkt 68 w zakresie art. 79 pkt 2 i 4, pkt 70 w zakresie art. 80 pkt 1 lit. a, d i f, pkt 2 lit. a, b i d, pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. a, b i d, pkt 71 w zakresie art. 80a i pkt 72,
  2) art. 5 pkt 3 lit. b i d
  – które wchodzą w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 293 Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (art. 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1397 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 35 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (art. 6)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1409 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1546 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1876 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 2)

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2457 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zaświadczenia potwierdzającego złożenie niektórych wniosków przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin
 • Brak niezrealizowanych upoważnień