Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 2400

Data ogłoszenia: 2020-12-29

Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

 • Data aktu prawnego: 2020-11-19
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2020 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (art. 87)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2173 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 88)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1115 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (art. 90)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2181 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (art. 82)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1070 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 81)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1346 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (art. 85)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1348 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (art. 86)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1409 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 83)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1944 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (art. 84)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2029 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (art. 89)

Hasła:

 • Dz.U. 2021 r. poz. 1901 - (art. 1) Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1104 - (art. 2) Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień