Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2020 r. poz. 2401

Data ogłoszenia: 2020-12-29

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

 • Data aktu prawnego: 2020-11-27
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-12-30
 • Data uchylenia:

  z wyjątkiem:
  1) art. 1–3, art. 5 pkt 1 i 2, art. 6–8, art. 11 i art. 12, które weszły w życie z dniem 30 grudnia 2020 r.;
  2) art. 9 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2021 r.;
  3) art. 9 pkt 1–4, art. 10 i art. 26–30, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
  4) art. 13, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1115 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (art. 14)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1532 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 15)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 399 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 16)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 952 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (art. 12)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 965 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (art. 7)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1419 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 295 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 8)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 357 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 10)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 514 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 562 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 11)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 702 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 9)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 830 Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (art. 13)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 882 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 5 i art. 14 pkt 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1291 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (art. 18)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1398 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1842 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 17)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1845 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 6)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2061 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (art. 3)
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2459 - (art. 6) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1104 - (art. 3) Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień