Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 11

Data ogłoszenia: 2021-01-04

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

 • Data aktu prawnego: 2020-12-10
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-01-19

  z wyjątkiem:
  1) art. 6 pkt 1 i 3, pkt 4 lit. e i f, pkt 14 lit. b i c, pkt 15 lit. a, pkt 17 i 21, art. 11 pkt 4 lit. c i pkt 7 lit. b w zakresie dodawanego ust. 1e oraz pkt 8, art. 16, art. 20 pkt 5, art. 24, art. 48 i art. 49, które weszły w życie z dniem 5 stycznia 2021 r.;
  2) art. 6 pkt 4 lit. a i d, pkt 5–7, pkt 9 lit. c i d, pkt 13, pkt 14 lit. a i d, pkt 15 lit. b i c, pkt 16, 18, 22 i 23 oraz art. 25, które wchodzą w życie z dniem 4 lutego 2021 r.;
  3) art. 14 pkt 1–3, pkt 4 lit. a i b, pkt 6, 7, 9–13 i 15–22 oraz art. 41–44, które wchodzą w życie z dniem 5 marca 2021 r.;
  4) art. 6 pkt 2, 8, pkt 9 lit. a i b, pkt 10–12, 19 i 20, art. 7 pkt 13, art. 11 pkt 1–3, pkt 4 lit. a i b, pkt 5, 6 i pkt 7 lit. a, lit. b w zakresie dodawanych ust. 1b–1d oraz lit. c–h, pkt 9–11, art. 12 oraz art. 14 pkt 14, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.;
  5) art. 7 pkt 17, art. 26 ust. 1 i art. 29, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
  6) art. 8 pkt 2 w zakresie dotyczącym art. 3e ust. 2 i 3 oraz art. 35, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 756 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (art. 22)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1380 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (art. 16)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2133 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (art. 11)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2138 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (art. 18)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2162 Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (art. 8)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2195 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (art. 7)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 22 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 15)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 231 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (art. 17)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 293 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 13)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 305 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 384 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (art. 21)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 508 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (art. 14)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 551 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (art. 23)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 611 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (art. 12)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 802 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (art. 19)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1100 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (art. 20)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1333 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 6)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1406 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1427 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1465 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 10)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1575 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1842 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 24)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1910 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1990 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 9)

Hasła:

 • Dz.U. 2022 r. poz. 2666 - (art. 53) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023
 • Dz.U. 2022 r. poz. 807 - (art. 18) Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień