Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 36

Data ogłoszenia: 2021-01-08

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

 • Data aktu prawnego: 2020-12-10
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-01-23
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 475 Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (art. 40)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1392 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (art. 43)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1662 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (art. 42)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2001 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (art. 41)

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 10
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2229 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zwierząt gospodarskich
 • Dz.U. 2022 r. poz. 177 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zwierząt gospodarskich
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2361 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania świadectw pokrycia, zaświadczeń o wykonaniu zabiegu sztucznego unasienniania lub zaświadczeń o przeniesieniu zarodków oraz szczegółowego zakresu informacji zawartych w tych dokumentach
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2241 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej pszczół i stad zwierząt futerkowych przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2167 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wzorów formularzy, na których przekazuje się informacje o organizacji zawodów konnych i kryteriach podziału nagród pieniężnych lub zysków z tych zawodów
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1971 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie mają być spełnione, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie rejestru
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1806 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w sprawozdaniach dotyczących prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych i rejestrów oraz sposobu składania tych sprawozdań
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1248 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie mają być spełnione, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie księgi hodowlanej dla zwierząt gospodarskich
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1227 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie statutu Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
 • M.P. 2021 r. poz. 126 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej bydła, świń, owiec, kóz i koni
 • Brak niezrealizowanych upoważnień