Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2022 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

 • Data aktu prawnego: 2018-11-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2018-11-29
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 5
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1438 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich
 • Dz.U. 2020 r. poz. 992 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości
 • Dz.U. 2020 r. poz. 974 -  Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości
 • Dz.U. 2019 r. poz. 70 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2229 -  Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 23b ust.5

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz, o którym mowa w ust. 1, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą tego formularza, w tym format danych, w jakim będą dołączane do wniosku elektroniczne kopie dokumentów

   

   

   

  [Szczegóły]