Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 187

Data ogłoszenia: 2021-01-28

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-01-21
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-02-12

  z wyjątkiem:
  1) art. 4, art. 5 pkt 4 oraz art. 6–9, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r.;
  2) art. 5 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 28 lutego 2021 r.;
  3) art. 5 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 398 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (art. 5)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1158 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (art. 2)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1655 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (art. 7)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1798 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (art. 8)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2126 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 256 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 288 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (art. 9)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 971 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1208 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (art. 4)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień