Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych

 • Data aktu prawnego: 2020-12-17
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-02-23

  z wyjątkiem:
  1) art. 66 pkt 2 i 3, który wszedł w życie z dniem 15 maja 2021 r.;
  2) art. 53 pkt 1, 3, 4 i 6 oraz art. 66 pkt 1, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 945 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (art. 57)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (art. 66)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 186 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (art. 63)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 411 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (art. 59)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 722 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 61)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 735 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 64)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 815 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 56)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 833 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 53 i art. 66 pkt 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 859 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (art. 65)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1220 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 54)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1406 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 52)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1426 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 51)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1845 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 60)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1905 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 55)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2141 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (art. 58)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 43 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (art. 62)
  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • Dz.U. 2021 r. poz. 835 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetu państwa, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2021
 • M.P. 2021 r. poz. 281 -  Zarządzenie nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie nadania statutu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień