Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 • Data aktu prawnego: 2009-08-27
 • Data wejścia w życie aktu: 2010-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 40 ust. 3 pkt 2, art. 41 ust. 4 oraz art. 142 pkt 11, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.,
  2) art. 174 pkt 2 oraz art. 175 ust. 1 pkt 4, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1872 - (art. 6) Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1693 - (art. 5) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1641 - (art. 1) Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1429 - (art. 48) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1407 - (art. 17) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1273 - (art. 50) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 1270
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1059 - (art. 11) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 803 - (art. 12) Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych
  • Dz.U. 2023 r. poz. 658 - (art. 20) Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia
  • Dz.U. 2023 r. poz. 497 - (art. 8) Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 412 - (art. 136) Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2414 - (art. 2) Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1964 - (art. 2) Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1768 - (art. 9) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1747 - (art. 1) Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1725 - (art. 2) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1692 - (art. 14) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 1634
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1283 - (art. 3) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1079 - (art. 113) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027
  • Dz.U. 2022 r. poz. 655 - (art. 747) Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
  • Dz.U. 2022 r. poz. 583 - (art. 83) Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2270 - (art. 47) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2054 - (art. 6) Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1981 - (art. 13) Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1927 - (art. 5) Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1773 - (art. 3) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1535 - (art. 1) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1236 - (art. 2) Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 305
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 - (art. 115) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1175 - (art. 1) Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 695 - (art. 43) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 - (art. 38) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 374 - (art. 26) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 284 - (art. 64) Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2473 - (art. 12 pkt 3) Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2020 - (art. 52) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1649 - (art. 8) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1622 - (art. 21) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 869
  • Dz.U. 2019 r. poz. 534 - (art. 83) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz
  • Dz.U. 2019 r. poz. 326 - (art. 7) Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 303 - (art. 22) Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2500 - (art. 1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2354 - (art. 16) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2245 - (art. 28) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1693 - (art. 18) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 120) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1366 - (art. 1) Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1000 - (art. 135) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 62 - (art. 4) Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 2077
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1537 - (art. 2) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1529 - (art. 125) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1475 - (art. 11) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1089 - (art. 246) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
  • Dz.U. 2017 r. poz. 935 - (art. 12) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 933 - (art. 9) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
  • Dz.U. 2017 r. poz. 659 - (art. 1) Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
  • Dz.U. 2017 r. poz. 191 - (art. 3) Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 60 - (art. 82) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2260 - (art. 73) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1984 - (art. 20) Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 118) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 1870
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1454 - Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1257 - (art. 2) Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 195 - (art. 45) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2150 - Ustawa z dnia 10 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1890 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1854 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1830 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1513 - (art. 74) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1358 - (art. 36) Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1269 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1190 - Ustawa z dnia 22 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1189 - Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1130 - (art. 24) Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1117 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1045 - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 532 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2015 r. sygn. akt K 14/13
  • Dz.U. 2015 r. poz. 238 - (art. 108) Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1877 - Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1626 - (art. 1) Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1146 - (art. 92) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
  • Dz.U. 2014 r. poz. 911 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy
  • Dz.U. 2014 r. poz. 379 - (art. 10) Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1646 - (art. 1) Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 938 - (art. 1) Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2013 r. poz. 885
 • Dz.U. 2009 r. Nr 157 poz. 1240
  Liczba aktów wykonawczych: 267
 • Dz.U. 2018 r. poz. 307 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
 • M.P. 2018 r. poz. 228 -  Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020
 • Dz.U. 2018 r. poz. 458 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 488 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach
 • Dz.U. 2018 r. poz. 506 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu
 • Dz.U. 2018 r. poz. 667 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych
 • M.P. 2018 r. poz. 402 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2014–2017
 • M.P. 2018 r. poz. 403 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2012–2017
 • M.P. 2018 r. poz. 417 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2014–2017
 • M.P. 2018 r. poz. 455 -  Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018–2021
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1011 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności
 • M.P. 2018 r. poz. 511 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1177 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1524 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1575 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1793 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
 • M.P. 2018 r. poz. 1007 -  Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2165 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2225 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
 • M.P. 2018 r. poz. 1218 -  Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe w części 20 – gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 9
 • art. 210 ust.2 pkt 1

  Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

  1) sposób i tryb wpisywania podmiotów wykluczonych do rejestru, o którym mowa w ust. 1

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 210 ust.2 pkt 2

  Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 210 ust.2 pkt 3

  Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

  3) zakres przedmiotowy informacji, które będą zawarte w rejestrze

   

  [Szczegóły]
 • art. 210 ust.2 pkt 4

  Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

  4) sposób i tryb uzyskiwania informacji z rejestru

   

  [Szczegóły]
 • art. 210 ust.2 pkt 5

  Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

  5) tryb przekazywania informacji zawartych w rejestrze

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 210 ust.2 pkt 6

  Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

  6) sposób i tryb dokonywania zmian w rejestrze

   

  [Szczegóły]
 • art. 175f pkt 1a

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  1) tryb:

  a) sporządzania i opiniowania planu przeglądu wydatków

  - mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji przeglądu wydatków oraz potrzebę osiągnięcia celu przeglądu wydatków

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 175f pkt 2

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób monitorowania przez Ministra Finansów wykorzystania propozycji zmian, o których mowa w art. 175e ust. 2 i 3

  - mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji przeglądu wydatków oraz potrzebę osiągnięcia celu przeglądu wydatków

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 175f pkt 1b

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  1) tryb:

  b) sporządzania i uzgadniania programu przeglądu wydatków oraz raportu

  - mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji przeglądu wydatków oraz potrzebę osiągnięcia celu przeglądu wydatków

   

   

   

  [Szczegóły]