Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 • Data aktu prawnego: 2009-08-27
 • Data wejścia w życie aktu: 2010-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 40 ust. 3 pkt 2, art. 41 ust. 4 oraz art. 142 pkt 11, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.,
  2) art. 174 pkt 2 oraz art. 175 ust. 1 pkt 4, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1872 - (art. 6) Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1693 - (art. 5) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1641 - (art. 1) Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1429 - (art. 48) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1407 - (art. 17) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1273 - (art. 50) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 1270
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1059 - (art. 11) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 803 - (art. 12) Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych
  • Dz.U. 2023 r. poz. 658 - (art. 20) Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia
  • Dz.U. 2023 r. poz. 497 - (art. 8) Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 412 - (art. 136) Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2414 - (art. 2) Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1964 - (art. 2) Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1768 - (art. 9) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1747 - (art. 1) Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1725 - (art. 2) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1692 - (art. 14) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 1634
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1283 - (art. 3) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1079 - (art. 113) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027
  • Dz.U. 2022 r. poz. 655 - (art. 747) Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
  • Dz.U. 2022 r. poz. 583 - (art. 83) Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2270 - (art. 47) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2054 - (art. 6) Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1981 - (art. 13) Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1927 - (art. 5) Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1773 - (art. 3) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1535 - (art. 1) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1236 - (art. 2) Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 305
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 - (art. 115) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1175 - (art. 1) Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 695 - (art. 43) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 - (art. 38) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 374 - (art. 26) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 284 - (art. 64) Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2473 - (art. 12 pkt 3) Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2020 - (art. 52) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1649 - (art. 8) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1622 - (art. 21) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 869
  • Dz.U. 2019 r. poz. 534 - (art. 83) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz
  • Dz.U. 2019 r. poz. 326 - (art. 7) Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 303 - (art. 22) Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2500 - (art. 1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2354 - (art. 16) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2245 - (art. 28) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1693 - (art. 18) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 120) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1366 - (art. 1) Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1000 - (art. 135) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 62 - (art. 4) Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 2077
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1537 - (art. 2) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1529 - (art. 125) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1475 - (art. 11) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1089 - (art. 246) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
  • Dz.U. 2017 r. poz. 935 - (art. 12) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 933 - (art. 9) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
  • Dz.U. 2017 r. poz. 659 - (art. 1) Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
  • Dz.U. 2017 r. poz. 191 - (art. 3) Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 60 - (art. 82) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2260 - (art. 73) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1984 - (art. 20) Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 118) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 1870
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1454 - Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1257 - (art. 2) Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 195 - (art. 45) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2150 - Ustawa z dnia 10 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1890 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1854 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1830 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1513 - (art. 74) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1358 - (art. 36) Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1269 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1190 - Ustawa z dnia 22 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1189 - Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1130 - (art. 24) Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1117 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1045 - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 532 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2015 r. sygn. akt K 14/13
  • Dz.U. 2015 r. poz. 238 - (art. 108) Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1877 - Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1626 - (art. 1) Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1146 - (art. 92) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
  • Dz.U. 2014 r. poz. 911 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy
  • Dz.U. 2014 r. poz. 379 - (art. 10) Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1646 - (art. 1) Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 938 - (art. 1) Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2013 r. poz. 885
 • Dz.U. 2009 r. Nr 157 poz. 1240
  Liczba aktów wykonawczych: 263
 • Dz.U. 2009 r. Nr 211 poz. 1633 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów
 • Dz.U. 2009 r. Nr 223 poz. 1786 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
 • Dz.U. 2009 r. Nr 226 poz. 1826 -  Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu
 • Dz.U. 2010 r. Nr 38 poz. 207 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 43 poz. 247 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 91 poz. 595 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
 • Dz.U. 2010 r. Nr 128 poz. 861 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2010 r. Nr 188 poz. 1261 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich
 • Dz.U. 2010 r. Nr 188 poz. 1262 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 241 poz. 1616 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 238 poz. 1583 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
 • Dz.U. 2010 r. Nr 21 poz. 108 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego
 • Dz.U. 2010 r. Nr 22 poz. 112 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycz¬nych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, któ¬rym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
 • Dz.U. 2010 r. Nr 44 poz. 255 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 45 poz. 257 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa
 • Dz.U. 2010 r. Nr 57 poz. 366 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji
 • M.P. 2010 r. Nr 57 poz. 773 -  Uchwała Rady Ministrów nr 119 z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010—2013
 • Dz.U. 2010 r. Nr 125 poz. 846 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
 • Dz.U. 2010 r. Nr 150 poz. 1009 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu, trybu, kryteriów i terminów dokonywania oceny zgodności planowanych inwestycji ze strategiami rozwoju
 • Dz.U. 2010 r. Nr 166 poz. 1123 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych.
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 9
 • art. 210 ust.2 pkt 1

  Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

  1) sposób i tryb wpisywania podmiotów wykluczonych do rejestru, o którym mowa w ust. 1

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 210 ust.2 pkt 2

  Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 210 ust.2 pkt 3

  Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

  3) zakres przedmiotowy informacji, które będą zawarte w rejestrze

   

  [Szczegóły]
 • art. 210 ust.2 pkt 4

  Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

  4) sposób i tryb uzyskiwania informacji z rejestru

   

  [Szczegóły]
 • art. 210 ust.2 pkt 5

  Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

  5) tryb przekazywania informacji zawartych w rejestrze

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 210 ust.2 pkt 6

  Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:

  6) sposób i tryb dokonywania zmian w rejestrze

   

  [Szczegóły]
 • art. 175f pkt 1a

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  1) tryb:

  a) sporządzania i opiniowania planu przeglądu wydatków

  - mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji przeglądu wydatków oraz potrzebę osiągnięcia celu przeglądu wydatków

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 175f pkt 2

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób monitorowania przez Ministra Finansów wykorzystania propozycji zmian, o których mowa w art. 175e ust. 2 i 3

  - mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji przeglądu wydatków oraz potrzebę osiągnięcia celu przeglądu wydatków

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 175f pkt 1b

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  1) tryb:

  b) sporządzania i uzgadniania programu przeglądu wydatków oraz raportu

  - mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji przeglądu wydatków oraz potrzebę osiągnięcia celu przeglądu wydatków

   

   

   

  [Szczegóły]