Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 355

Data ogłoszenia: 2021-02-26

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-01-21
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 8, który szedł w życie z dniem 27 lutego 2021 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.;
  2) art. 4, który wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r.;
  3) art. 3 i art. 6, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r.;
  4) art. 5, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1798 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (art. 6)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 794 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 895 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1400 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2080 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 3 i art. 6 pkt 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 328 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 1 i art. 6 pkt 1)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień