Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

 • Data aktu prawnego: 2021-01-21
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-06-16
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 4
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2552 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz przyjmowania upominków przez członków służby zagranicznej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1649 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania członkom służby zagranicznej stopni dyplomatycznych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 256 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie badań lekarskich oraz dokumentów potwierdzających spełnianie niektórych warunków wymaganych do nadania stopnia dyplomatycznego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 191 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 13
 • art. 46 ust.3 pkt 1

  Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, wdrodze rozporządzenia:

  1) organizację aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz seminarium dyplomatyczno-konsularnego

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 46 ust.3 pkt 2

  Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, wdrodze rozporządzenia:

  2) sposób dokumentowania znajomości języków obcych

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 46 ust.3 pkt 3

  Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, wdrodze rozporządzenia:

  3) szczegółowe zasady i tryb dopuszczenia do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego oraz zakres tego egzaminu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 46 ust.3 pkt 4

  Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, wdrodze rozporządzenia:

  4) sposób powoływania członków komisji egzaminacyjnej, wysokości ich wynagrodzenia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 46 ust.3 pkt 5

  Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, wdrodze rozporządzenia:

  5) sposób przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego, z zachowaniem zasady anonimowości przy sprawdzaniu wiedzy i z uwzględnieniem możliwości powtarzania egzaminu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 48 ust.4

  Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania ocen okresowych członków służby zagranicznej, w tym kryteria, wzór arkusza, skalę ocen i tryb sporządzania przez bezpośredniego przełożonego oceny okresowej

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 50 ust.3 pkt 1

  Prezes Rady Ministrów, kierując się specyfiką i charakterem zadań członków służby zagranicznej oraz koniecznością zapewnienia adekwatności wynagrodzenia do zakresu powierzonych obowiązków, określi, w drodze rozporządzenia:

  1) stanowiska w służbie zagranicznej, z uwzględnieniem kategorii zaszeregowania, w tym stanowiska kierownicze w służbie zagranicznej, z uwzględnieniem porównywalności stanowisk pracy członków służby zagranicznej ze stanowiskami w służbie cywilnej oraz stanowiska osób zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych niebędących członkami służby zagranicznej – z uwzględnieniem specyfiki zadań wykonywanych na tych stanowiskach

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 50 ust.3 pkt 2

  Prezes Rady Ministrów, kierując się specyfiką i charakterem zadań członków służby zagranicznej oraz koniecznością zapewnienia adekwatności wynagrodzenia do zakresu powierzonych obowiązków, określi, w drodze rozporządzenia:

  2) mnożniki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczegoczłonków służby zagranicznej

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 50 ust.3 pkt 3

  Prezes Rady Ministrów, kierując się specyfiką i charakterem zadań członków służby zagranicznej oraz koniecznością zapewnienia adekwatności wynagrodzenia do zakresu powierzonych obowiązków, określi, w drodze rozporządzenia:

  3) mnożniki dodatku z tytułu zajmowania stanowiska kierowniczego

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 54 pkt 1

  Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty dodatku zagranicznego

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]