Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

 • Data aktu prawnego: 2016-04-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-04-20

  z wyjątkiem:
  1) art. 102 pkt 1 lit. c w zakresie art. 1 ust. 2 pkt 2, który wszedł w życie z dniem 22 lipca 2016 r.;
  2) art. 1057) pkt 4–8, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;
  3) art. 1078) pkt 15 w zakresie art. 158a, który wszedł w życie z dniem 12 czerwca 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 25
 • M.P. 2024 r. poz. 325 -  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1260 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek
 • M.P. 2023 r. poz. 902 -  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
 • M.P. 2023 r. poz. 276 -  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
 • M.P. 2022 r. poz. 912 -  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
 • M.P. 2022 r. poz. 421 -  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
 • M.P. 2021 r. poz. 1075 -  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1816 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek
 • Dz.U. 2019 r. poz. 211 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 105 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie
 • M.P. 2018 r. poz. 805 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1850 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1730 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1374 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1373 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1349 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1036 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 878 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami
 • Dz.U. 2016 r. poz. 817 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 815 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień