Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 612

Data ogłoszenia: 2021-04-01

Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych

 • Data aktu prawnego: 2003-10-17
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-05-25
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 16
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2174 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1377 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 954 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji wojskowych osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2112 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1794 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka oraz dziennika prac podwodnych, a także wzorów tych dokumentów
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1129 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
 • Dz.U. 2012 r. poz. 810 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
 • Dz.U. 2010 r. Nr 126 poz. 856 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 199 poz. 1440 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 185 poz. 1547 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2005 r. wsprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
 • Dz.U. 2005 r. Nr 150 poz. 1261 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie określenia kwalifikacji wojskowych osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 184 poz. 1904 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów
 • Dz.U. 2004 r. Nr 167 poz. 1752 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy obiektu zanurzalnego, jego stałych urządzeń i wyposażenia oraz wzoru certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 138 poz. 1469 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 25 maja 2004 r. wsprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia wjednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 138 poz. 1468 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 25 maja 2004 r. wsprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 117 poz. 1224 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień