Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

 • Data aktu prawnego: 2017-03-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-04-04

  z wyjątkiem:
  1) art. 92, art. 93 pkt 1, art. 95 pkt 1 i 2, art. 106 oraz art. 107, które weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2017 r.;
  2) działu III oraz art. 89, art. 94 pkt 5 i 7, art. 95 pkt 3, art. 96, art. 98–100 oraz art. 109, które weszły w życie z dniem
  1 maja 2017 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 241
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1301 - (art. 16) Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2105 - (art. 21) Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 626
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1106 - (art. 3) Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 343
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2200 - (art. 116) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 152) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 694 - (art. 1) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 648
  • Dz.U. 2019 r. poz. 125 - (art. 91) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2193 - (art. 15) Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1499 - (art. 8) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 723 - (art. 180) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Dz.U. 2017 r. poz. 648
  Liczba aktów wykonawczych: 12
 • M.P. 2024 r. poz. 237 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie listy państw i terytoriów objętych obowiązkiem raportowania za rok 2023
 • M.P. 2023 r. poz. 289 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie listy państw i terytoriów objętych obowiązkiem raportowania za rok 2022
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1262 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami
 • M.P. 2022 r. poz. 376 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie listy państw i terytoriów objętych obowiązkiem raportowania za rok 2021
 • M.P. 2021 r. poz. 313 -  Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie listy państw i terytoriów objętych obowiązkiem raportowania za rok 2020
 • M.P. 2020 r. poz. 317 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie listy państw i terytoriów objętych obowiązkiem raportowania za rok 2019
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1339 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania
 • M.P. 2019 r. poz. 407 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie listy państw i terytoriów objętych obowiązkiem raportowania za rok 2018
 • M.P. 2018 r. poz. 981 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie listy państw uczestniczących objętych obowiązkiem raportowania za rok 2019
 • M.P. 2018 r. poz. 799 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uzupełniającej listy państw uczestniczących objętych i nieobjętych obowiązkiem raportowania za rok 2017
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1423 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1176 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania
 • Brak niezrealizowanych upoważnień