Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 680

Data ogłoszenia: 2021-04-13

Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-02-25
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-04-28

  z wyjątkiem:
  1) art. 5 pkt 1 i art. 24, które weszły w życie z dniem 14 kwietnia 2021 r.;
  2) art. 4 pkt 1 lit. a w zakresie pkt 4za oraz lit. b, pkt 5, 7, pkt 8 lit. b, pkt 10, 13, 14, pkt 17 lit. a, lit. b w zakresie art. 110r ust. 2a pkt 1–3, ust. 2b, ust. 2c pkt 1 i 2 i ust. 2d oraz lit. c i d, pkt 18–20, pkt 21 lit. a–c, lit. d w zakresie art. 110y ust. 3a–3c, ust. 3d pkt 1 i 3 oraz ust. 3e–3k oraz lit. e i f, pkt 22 i 24, które wchodzą w życie z dniem 26 czerwca 2021 r.;
  3) art. 1 pkt 3 oraz pkt 28 lit. a i lit. c w zakresie art. 133a ust. 5d pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2021 r.;
  4) przepisów:
  a) art. 1:
  – pkt 28 lit. c w zakresie art. 133a ust. 5a pkt 4 i ust. 5d pkt 3,
  – pkt 30 lit. c w zakresie art. 138 ust. 2d pkt 2,
  b) (uchylona),
  c) art. 6:
  – pkt 21 lit. a,
  – pkt 22 lit. a w zakresie art. 56 ust. 1a i ust. 1b pkt 3 lit. b oraz lit. b i c,
  – pkt 24,
  – pkt 25 w zakresie art. 58 ust. 2 i 4 i art. 59,
  – pkt 26–28
  – które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 842 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 8)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 895 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 7)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1198 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1896 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2059 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 5)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 102 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 140 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 328 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 4)
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2140 - (art. 23) Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień