Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 784

Data ogłoszenia: 2021-04-28

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-03-30
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-05-13
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 908 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (art. 2)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1380 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (art. 11)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1537 Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (art. 16)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1073 Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (art. 19)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1589 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (art. 23)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 234 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (art. 21)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1043 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (art. 8)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1064 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (art. 15)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1333 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1363 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (art. 9)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1463 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1866 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (art. 12)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1970 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (art. 6)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2018 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (art. 10)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2147 Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (art. 24)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2309 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (art. 22)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 234 Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (art. 25)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 247 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 428 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (art. 18)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 484 Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (art. 14)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 623 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (art. 5)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 624 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 20)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 741 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 7)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 777 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (art. 13)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 779 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 17)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień