Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

 • Data aktu prawnego: 1995-06-29
 • Data wejścia w życie aktu: 1995-11-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 46
 • M.P. 2019 r. poz. 950 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2017 r.
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2244 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO)
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2366 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020
 • M.P. 2020 r. poz. 898 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2018 r.
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2062 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021
 • M.P. 2021 r. poz. 903 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2019 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2303 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022
 • M.P. 2022 r. poz. 940 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2020 r.
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2453 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1024 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu
 • M.P. 2023 r. poz. 1068 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 września 2023 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2021 r.
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2747 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024
 • Dz.U. 1999 r. Nr 25 poz. 218 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska.
 • Dz.U. 1999 r. Nr 26 poz. 231 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO).
 • M.P. 2009 r. Nr 43 poz. 670 -   Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie terminu i formy przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
 • Dz.U. 1999 r. Nr 69 poz. 763 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.
 • Dz.U. 1999 r. Nr 75 poz. 842 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.
 • Dz.U. 2003 r. Nr 98 poz. 895 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji
 • Dz.U. 1999 r. Nr 112 poz. 1316 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).
 • Dz.U. 2001 r. Nr 148 poz. 1648 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 18 ust.1

  Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określając dla każdego badania:

  1) temat,

  2) organ lub podmiot prowadzący,

  3) cykliczność,

  4) cel,

  5) szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy,

  6) źródła danych,

  7) podmioty przekazujące dane,

  8) informacje dotyczące przekazywanych danych, obejmujące:

  a) zakres danych ze wskazaniem podmiotów przekazujących te dane, w tym szczegółowy zakres danych osobowych z katalogu danych wymienionych w art. 35b ust. 1,

  b) poziom agregacji,

  c) obligatoryjność albo dobrowolność przekazania,

  d) postać i formę,

  e) częstotliwość, termin i miejsce przekazania,

  f) metody obserwacji, o których mowa w art. 6 ust. 1,

  9) rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]