Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 1023

Data ogłoszenia: 2021-06-07

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-04-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-06-22
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1444 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1842 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 281 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 534 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (art. 3)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień