Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 1047

Data ogłoszenia: 2021-06-10

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-04-15
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-06-25

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 3 lit. b i f, pkt 19, 21, 28 i 29, pkt 31 lit. a, b, d oraz e, pkt 32 w zakresie art. 64a ust. 1–5 i 7 oraz art. 64b ust. 1–4 i 6–10 i pkt 33–37, art. 2 pkt 4–7, art. 5, art. 6, art. 14, art. 15, art. 18, art. 19, art. 21 oraz art. 25–27, które weszły w życie z dniem 11 czerwca 2021 r.;
  2) art. 1 pkt 31 lit. c i pkt 32 w zakresie art. 64a ust. 6 i 8 oraz art. 64b ust. 5, a także art. 3 pkt 7 lit. a w zakresie art. 7a ust. 1 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
  3) art. 3 pkt 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1077 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1219 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2228 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 332 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (art. 1)

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień