Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 1080

Data ogłoszenia: 2021-06-17

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-05-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-12-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 7, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.;
  2) art. 1 pkt 8 i art. 6 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 398 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (art. 6)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 55 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 242 Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 755 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 814 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (art. 5 i art. 1 pkt 6)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1228 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 2 i art. 1 pkt 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2072 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 1 pkt 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1072 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (art. 7)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień