Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 1090

Data ogłoszenia: 2021-06-18

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-05-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-07-03

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 3 oraz art. 5, które wchodzą w życie z dniem 19 września 2021 r.;
  2) art. 2, który wszedł w życie z dniem 19 czerwca 2021 r.;
  3) art. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1798 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1575 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1842 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 850 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (art. 2)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień