Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 1093

Data ogłoszenia: 2021-06-18

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-05-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-07-03

  z wyjątkiem przepisów:
  1) art. 8 pkt 2–5, 8 i 9, art. 11, art. 34 i art. 35, które weszły w życie z dniem 19 czerwca 2021 r.;
  2) art. 1 pkt 51 lit. a tiret czwarte w zakresie dodawanego art. 56 ust. 1 pkt 6aa–6c, które wchodzą w życie z dniem 19 grudnia 2021 r.;
  3) art. 1 pkt 20 w zakresie dodawanego art. 11t ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 2 oraz art. 11x ust. 4, które wchodzą w życie z dniem 19 czerwca 2022 r.;
  4) art. 1 pkt 19, który wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2023 r.;
  5) art. 1 pkt 20 w zakresie dodawanego art. 11zg oraz pkt 51 lit. a tiret dziewiąte w zakresie dodawanego art. 56 ust. 1 pkt 30u i lit. b w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy art. 56 ust. 1 pkt 30u, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
  6) art. 1 pkt 5 lit. b, pkt 6, pkt 14 lit. d, pkt 20 w zakresie dodawanego art. 11y ust. 1 pkt 1–4 i 6 i ust. 2 pkt 2–8, art. 11z ust. 1–3, art. 11zb–11zd, art. 11zf, pkt 51 lit. a tiret dziewiąte w zakresie dodawanego art. 56 w ust. 1 pkt 30b, 30h, 30j–30p, lit. b w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy art. 56 ust. 1 pkt 30b i 30j–30p, lit. d w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy art. 56 ust. 1 pkt 30h, art. 7 pkt 2, pkt 6 lit. a i pkt 14 lit. b i c oraz art. 8 pkt 6, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2025 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1088 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (art. 6)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2538 Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (art. 11)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1524 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (art. 12)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 247 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (art. 8)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 411 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 722 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2166 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 133 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 144 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (art. 10)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 234 Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (art. 13)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 610 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 7)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 716 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 1)
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1762 - (art. 11) Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1681 - (art. 17) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1506 - (art. 9) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1113 - (art. 40) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2243 - (art. 35) Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1967 - (art. 49) Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1 - (art. 13) Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2376 - (art. 4) Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2269 - (art. 13) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1642 - (art. 8) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1505 - (art. 6) Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień