Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

 • Data aktu prawnego: 2004-04-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-05-01

  z wyjątkiem art. 39 i 134 pkt 2, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 978
 • Dz.U. 2004 r. Nr 219 poz. 2229 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. wsprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów
 • Dz.U. 2004 r. Nr 228 poz. 2306 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew
 • Dz.U. 2004 r. Nr 237 poz. 2380 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 października 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 243 poz. 2439 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 245 poz. 2457 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. wsprawie sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Straży Parku oraz przydziału, przechowywania iewidencji tych środków
 • Dz.U. 2004 r. Nr 254 poz. 2536 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie sposobu i trybu legitymowania, zatrzymywania i dokonywania kontroli przez funkcjonariuszy Straży Parku oraz sposobu i trybu legitymowania przez pracowników Służby Parków Krajobrazowych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 254 poz. 2537 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie sposobów i trybu postępowania przy użyciu broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku
 • Dz.U. 2004 r. Nr 268 poz. 2665 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic.
 • Dz.U. 2005 r. Nr 5 poz. 32 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym
 • Dz.U. 2005 r. Nr 5 poz. 33 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. wsprawie zakresu itrybu współpracy Straży Parku z Policją oraz zakresu działań Straży Parku podlegających kontroli Policji i sposobu sprawowania tej kontroli
 • Dz.U. 2005 r. Nr 5 poz. 34 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu szkolenia podstawowego dla funkcjonariuszy Straży Parku oraz trybu powoływania komisji egzaminacyjnej
 • Dz.U. 2005 r. Nr 41 poz. 395 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 60 poz. 533 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody
 • Dz.U. 2005 r. Nr 67 poz. 584 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Krajobrazowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk
 • Dz.U. 2005 r. Nr 85 poz. 731 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego
 • Dz.U. 2005 r. Nr 89 poz. 753 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 r. wsprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 89 poz. 754 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk
 • Dz.U. 2005 r. Nr 94 poz. 794 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody
 • Dz.U. 2005 r. Nr 139 poz. 1170 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania broni bojowej oraz broni myśliwskiej, wraz z amunicją, będącej w dyspozycji Straży Parku
 • Dz.U. 2005 r. Nr 139 poz. 1171 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Parku Narodowego „Ujście Warty”
 • Brak niezrealizowanych upoważnień