Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

 • Data aktu prawnego: 2003-09-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-07-01

  z wyjątkiem art. 4 ust. 4–6, art. 78 ust. 4, art. 170 ust. 3, które weszły w życie z dniem 4 listopada 2003 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 132
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1072 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1044 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 907 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze
 • Dz.U. 2019 r. poz. 853 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 367 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką
 • Dz.U. 2019 r. poz. 135 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2132 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2072 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1978 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1918 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1775 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1761 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką
 • Dz.U. 2018 r. poz. 956 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 625 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1633 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1126 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych sędziów sądów wojskowych oraz prokuratorów do spraw wojskowych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 480 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie tytułów żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2296 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2278 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1273 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień