Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 1162

Data ogłoszenia: 2021-06-28

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

 • Data aktu prawnego: 2021-06-24
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-07-13

  z wyjątkiem:
  1) art. 3 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.;
  2) art. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.;
  3) art. 7, który wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 743 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (art. 9)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2407 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art. 8)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 111 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 389 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (art. 7)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1068 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (art. 11)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1219 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1320 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1842 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 10)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 554 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 877 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 5)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1100 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 4)

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1379 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających samodzielne uzyskanie lub weryfikację drogą elektroniczną niektórych informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • M.P. 2023 r. poz. 121 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października 2023 r.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień