Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 1163

Data ogłoszenia: 2021-06-28

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-05-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-07-01

  z wyjątkiem:
  1) przepisów:
  a) art. 1:
  – pkt 2 lit. a i lit. b w zakresie pkt 2 lit. c i d,
  – pkt 23,
  – pkt 36 lit. e, f, lit. g tiret pierwszego i drugiego oraz lit. h tiret pierwszego, trzeciego i piątego,
  – pkt 41 lit. d, e, lit. f tiret pierwszego i drugiego oraz lit. g tiret drugiego i czwartego,
  – pkt 44 w zakresie art. 138e ust. 6–8, 10, 11, ust. 12 pkt 1 i 2, ust. 13 i 14,
  b) art. 2, art. 3, art. 6, art. 8, art. 9 i art. 17
  – które weszły w życie z dniem 29 czerwca 2021 r.;
  2) art. 11, który wchodzi w życie z dniem 31 października 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 170 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1325 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1382 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (art. 7)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1406 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1842 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 9)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1905 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 6)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (art. 10)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 685 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 1 i art. 10)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 815 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (art. 11)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1128 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1132 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 8 i art. 11)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień