Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

 • Data aktu prawnego: 2021-05-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-07-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 46, art. 47, art. 48 ust. 6 i art. 72 pkt 1, które weszły w życie z dniem 31 lipca 2021 r.;
  2) art. 68 i art. 73, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1805 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (art. 73)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2195 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (art. 68)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2204 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (art. 66)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 358 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (art. 70)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 814 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (art. 74)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 842 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 75)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1192 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (art. 67)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1228 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 71)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1427 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 65)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1575 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 64)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1896 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 69)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 854 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 72)
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1341 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny
 • Brak niezrealizowanych upoważnień