Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 1192

Data ogłoszenia: 2021-07-01

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-06-24
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-07-23

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 1, 2 i 29, art. 2, art. 3 oraz art. 8–12, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 r.;
  2) art. 1 pkt 5, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z mocą od dnia 30 czerwca 2021 r.;
  3) art. 1 pkt 8, 9, 17–22 i 24 lit. b oraz art. 6, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z mocą od dnia 1 kwietnia 2021 r.;
  4) art. 1 pkt 27 i 36, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.;
  5) art. 1 pkt 39, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z mocą od dnia 30 kwietnia 2021 r.;
  6) art. 1 pkt 41, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z mocą od dnia 1 marca 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 875 Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1383 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1842 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 178 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 737 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 4)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień