Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

 • Data aktu prawnego: 2006-08-25
 • Data wejścia w życie aktu: 2007-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 31
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1707 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1278 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 lipca 2020 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1142 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1141 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zawartości biokomponentów powstałych w wyniku współuwodornienia
 • M.P. 2020 r. poz. 33 -  Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2538 -  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2526 -  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2189 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1113 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1320 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa
 • Dz.U. 2018 r. poz. 600 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 506 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1439 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące
 • Dz.U. 2015 r. poz. 970 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzoru świadectwa
 • Dz.U. 2015 r. poz. 631 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości współczynników redukcyjnych na lata 2016 i 2017
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1861 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego producenta
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1733 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1517 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 578 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru świadectwa
 • M.P. 2014 r. poz. 91 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2012 r.
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 23 ust.5

  Rada Ministrów w terminie do dnia 15 czerwca może określić, w drodze rozporządzenia, inną wysokość współczynnika redukcyjnego, o którym mowa w ust. 4, na kolejne dwa lata, biorąc pod uwagę warunki zaopatrzenia w biokomponenty i relacje cenowe na rynku biokomponentów i paliw ciekłych.

   

   

  [Szczegóły]