Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

 • Data aktu prawnego: 2021-08-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-09-08
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 16 Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (art. 53)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 735 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 56)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1100 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (art. 57)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1990 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 54)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 247 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 55)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1128 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 52)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień