Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 1559

Data ogłoszenia: 2021-08-25

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-06-24
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-09-09

  z wyjątkiem:
  1) art. 5 pkt 1–5, art. 6 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem 26 sierpnia 2021 r., z mocą od dnia 1 lipca 2021 r.;
  2) art. 5 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 399 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 9)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 882 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2150 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (art. 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 97 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (art. 10)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 479 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 7)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 523 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 553 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (art. 8)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 790 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 866 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1285 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 4)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień